Organizačné zabezpečenie akcie

Work in Balance s.r.o.
Košická 49
821 08 Bratislava
IČO: 47878851
DIČ: 2024142659
IČ DPH: SK2024142659

Registrácia účasti - firmy (jednotlivci on-line), registrácia na mieste:
tel: +421 903 719 219
e-mail: info@ssastkongres.sk

Ostatné informácie o kongrese, vystavovatelia:
tel: +421 903 719 219
e-mail: info@ssastkongres.sk

Generálny partner
Hlavný partner
Partneri